PATROCINADOR DE LA SEMANA

 

Busca en nuestra página

— A alianza impulsada pola Xunta de Galicia permitirá desenvolver máis de 40 proxectos de I+D no eido dos sistemas non tripulados, con 49,8 millóns de euros achegados pola Administración galega e 233 millóns polo tecido empresarial

— O 64% dos fondos públicos investiranse en contratación de empresas galegas, universidades e centros tecnolóxicos

— O Polo Aeroespacial de Galicia xa ten en execución 87 millóns de euros de fondos públicos e 233 millóns de fondos privados, en iniciativas como o Galaxy Lab, o Business Factory Aero, infraestruturas con 5G ou o programa para as vocacións científico-tecnolóxicas

— Airbus chega a Galicia con 20 proxectos de I+D sobre desenvolvemento de sistemas de propulsión híbrida, plataformas multioperación e dixitalización do sector e coa previsión de xerar 168 empregos directos.

— Babcock e Telespazio, englobada na multinacional Leonardo & Thales Group, porán en marcha un programa conxunto de creación de tecnoloxías baseadas en vehículos non tripulados para a xestión, vixilancia e monitorización da biodiversidade

A Xunta contará con Airbus, Babcock e Telespazio como novos socios estratéxicos e tecnolóxicos do Polo Aeroespacial de Galicia. Esta alianza mobilizará un investimento público-privado de 283 millóns de euros e permitirá crear máis de 400 empregos ata 2026.

En concreto, a sinatura dos acordos de asociación con estas compañías suporá o impulso de 40 proxectos de I+D no eido dos sistemas non tripulados, con 49,8 millóns de euros de fondos públicos e 233 millóns do tecido empresarial. Ademais, o 64% dos fondos públicos investiranse en contratación de empresas galegas, universidades e centros tecnolóxicos. A fórmula empregada é a da Compra Pública Precomercial, coa que o Goberno galego consegue un dobre obxectivo: mellorar a eficiencia dos servizos públicos e validar, testar e ser o primeiro cliente das solucións e produtos desenvolvidos polas empresas e centros de coñecemento, permitíndolles un mellor posicionamento no mercado global.

Deste xeito, Airbus, referente do sector aeroespacial en Europa, chega a Galicia cunha iniciativa que inclúe 20 proxectos de I+D cunha mobilización público-privada de 242,6 millóns de euros -dos que 28,7 serán achegados pola Xunta de Galicia- e a creación de 168 empregos directos. Os proxectos centraranse no desenvolvemento de sistemas de propulsión híbrida, plataformas multioperación ou a dixitalización do sector.

Pola súa parte, Babcock consolida a súa presenza no Polo Aeroespacial xunto con Telespazio, compañía que se incorpora e que forma parte da multinacional franco-italiana Leonardo & Thales Group, líder mundial na operación de servizos aeroespaciais. Babcock e Telespazio desenvolverán un programa conxunto que dea resposta ao reto da observación e xestión da biodiversidade. Mobilizará 40,6 millóns de euros (21,18 procedentes da Xunta de Galicia e de fondos do Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia). En concreto, avanzarase na creación de tecnoloxías baseadas en vehículos non tripulados para a xestión, vixilancia e monitorización da biovidersidade. Agárdase, ademais, a creación de 236 postos de traballo.

PROGRAMAS DE SETE EMPRESAS

Froito do procedemento de diálogo que se desenvolveu ata o pasado mes de xullo aprobouse un listado de programas de interese preferente, presentados por sete empresas. Aínda que agora se elixen as iniciativas de tres delas, todos os programas están preparados para comezar a desenvolverse no caso de recibir fondos europeos, polo que Galicia non renuncia a seguir incorporando novos programas de I+D e novos socios.

Esta licitación é unha das primeiras actuacións que se activaron no marco do Plan Estratéxico 2021-2025 do Polo Aeroespacial, folla de ruta que xa ten en execución 87 millóns de euros de fondos públicos e 233 millóns en fondos privados, con medidas como o Galaxy Lab, o desenvolvemento dunha infraestrutura de simulación e doutra de telecomunicacións avanzadas 5G, a firma dun convenio co Consorcio Aeronáutico Galego, as novas convocatorias da Business Factory Aero ou o programa para as vocacións científico-tecnolóxicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEG - Confederación de empresarios de Galicia

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid